Thomas hylland eriksen

Arne Martin Klausen og norsk sosialantropologi

Arne Martin Klausen og norsk sosialantropologi

Arne Martin Klausen (1927–2018) var mer sentral i norsk sosialantropologi enn mange er klar over. Ikke bare var han en glimrende lærer, lyttende kollega og stødig leder, men han var også pionér på flere områder som senere har blitt vekstindustrier i antropologien, fra bistandsforskning til medieantropologi. I dette temanummeret av Norsk antropologisk tidsskrift, som er åpent tilgjengelig for alle, har Fred Carlo Andersen og jeg invitert en håndfull kolleger av Arne Martin til å skrive om temaer som lå hans hjerte nær.

En hel verden i miniatyr

En hel verden i miniatyr

Paul Gilroys optimisme

Paul Gilroys optimisme