Globalisation, globalization, anthropology, ethnicity, nationalism, cosmopolitanism, overheating, cooling down, Norway, creolisation, creolization, creole society, Mauritius, Seychelles, climate change, racism, xenophobia, social anthropology, cultural anthropology, Thomas Hylland Eriksen, Universitetet i Oslo, Sosialantropologisk institutt, department of social anthropology, University of Oslo, Oslo, Norway, social anthropology, sosialantropologi, globalisering, etnisitet, nasjonalisme, kosmopolisme, Norge, kreolisering, kreolsk samfunn, klimaendringer, rasisme

• Denne listen er et utvalg – den er ikke en katalog over mine tekster. Hvis du ser etter en tekst som ikke står på listen her, kan du sende meg en mail, så skal jeg se hva jeg kan gjøre.

• Engelskspråklige publikasjoner er ført opp her.
• Artikler fra aviser finnes her.

Som konvensjonene tilsier, er titlene i kursiv bøker. Utdrag og enkeltkapitler er lagt ut her. De faktiske bøkene kan i de fleste tilfeller bestilles her. Bøker som ikke lenger er i trykken, skal i prinsippet gjøres tilgjengelige her. Mine bøker på norsk er også presentert samlet på denne siden.

Alle lenker er pdf-filer. Trykk på Alt + lenke for å laste ned artikkelen. Det kommer til å bli stadig flere pdf'er for nedlastning på dette nettstedet. Hvis det er en tekst du ikke finner, prøv Academia.edu.

Siste oppdatering: Mars 2019.

A

Akademisk ambivalens (2008)
All makt til glokalsamfunnet! (2000)
En amerikansk visjon for en ny verden -- om Robert Kagan (2003)
Antropologi på en overopphetet klode (2014)
Antropologiens potensialer etter det primitives død (1999)
Atskillelsens politikk (2009)

B

Bak fiendebildet (2001)
Been there, seen this (1996)
Biologisk og kulturelt mangfold (2010)
Bistand som kulturkontakt (1995)
Bourdieu møter seg selv i døren (1997)
Brustne drømmer og nystekte chapatis (1997)
Bør universitetsansatte forske? (1996)

C

En Candide for vår tid (1997)
Charles Darwin (1997)

D

Darwinismen -- er debatten slutt? (1998)
Darwins blinde flekker og moderne biologi (1999)
Den diabolske reversering: Hva McLuhan ikke så (1996)
Det rene tekniske fremskritt finnes ikke. Intervju med Arne Næss (1988)
Det store bildet (2011)

E

Eco: Kunsten å skrive en akademisk oppgave (2002)
Egoisme (1999)
En hel verden i miniatyr (2019)
Etnisitet, nasjonalisme og minoriteter: Begrepsavklaring og noen kritiske refleksjoner (1992)
Etterord til Marcel Mauss: Gaven (1995)

F

Fargeblindhet som mål (1996)
Fleretniske paradokser: En kritisk analyse av multikulturalismen (1993)
Flerkulturell forståelse (1997)
Forord til Ernest Gellner: Nasjonalisme (1998)
Fra misforståelse til irrelevans? (2011)
Frihet (m/Arne Johan Vetlesen, 2007)
Frihet og determinisme (2008)
Frihetens pris (2006)

G

Globalisering: Åtte nøkkelbegreper (2008)
Globaliseringens gode sider (1998)
Grenser for kultur? (2007)

H

Hijaben og ‘de norske verdiene’ (2004)
hva er SOSIALANTROPOLOGI? (2003)
Hvor mange hvite elefanter? Kulturdimensjonen i bistandsarbeidet (How many white elephants? The cultural dimension of development aid) (1989)
Hvorfor samfunn kollapser (2005)
Hybrid kreativitet (1999)

I

Det indre og den andre (2004)
Identitetspolitikk splitter (2009)

K

Kampen om fortiden. Et essay om myter, identitet og politikk (The contested past. An essay on myth, identity and politics) Swedish version: Historia, Myt och Identitet (1996)
Kan EU være demokratisk? (Can the EU be democratic?) (1994)
Karer med hår på brystet (2002)
Kerja Lapangan dan Interpretasi (Small Places... in Malay, second chapter on fieldwork and interpretation)
Kulturforskjeller i praksis (Cultural differences in practice) (1994)
Kulturoversettelse: Felles praksis og kontekstualisering (1992)
Kulturelle veikryss. Essays om kreolisering (Cultural crossroads. Essays on creolisation) (1994)
Kulturterrorismen (Cultural Terrorism) (1993)

L

Lain Padang, Lain Belalang (Small Places, Large Issues in Malay, 2001)
Et langt, kaldt land nesten uten mennesker (1998)
Lévi-Strauss: Den ville tanke (2002)
Liming: Uvirksomhet som kunstform (1991)
En liten dråpe kompleksitet: Antropologer i offentlig debatt (1996)

M

Mangfold versus forskjellighet (2007)

N

Normalitet (2006)
Det nye fiendebildet (The new enemy image) (1995)

O

Opplysning og romantikk: Nittitallets debatter om kulturbegrepet (1996)

P

Paul Feyerabend og fornuftens sammenbrudd (1985)
Pluralistisk universalisme: Et program for skolen i det 21. århundre (1999)

R

Retten til å slippe: Om det nye religionsfaget (1996)
Røtter og føtter (2004)

S

Samfunn (2010)
Sivilisasjonens sammenbrudd (2006)
Små steder, store spørsmål - innføring i sosialantropologi (Small Places, Large Issues: Introduction to social anthropology) (1993/1998)
Små steder, store spørsmål, 3. utgave (2010)
Storeulvsyndromet (2008)

T

Til verdens ende og tilbake: Antropologiens historie (2001)
Trygghet (2006)

U

Ubehaget ved kulturen (1997)
Unge kreoler i en senmoderne verden (1997)
Verden som møteplass. Essays om tverrkulturell kommunikasjon. (The World as a Meeting-Place. Essays in Cross-Cultural Communication) (1996)

Y

Ytringsfrihet og globalisering (2007)

Ø

Øyeblikkets tyranni (2001)