Globalisation, globalization, anthropology, ethnicity, nationalism, cosmopolitanism, overheating, cooling down, Norway, creolisation, creolization, creole society, Mauritius, Seychelles, climate change, racism, xenophobia, social anthropology, cultural anthropology, Thomas Hylland Eriksen, Universitetet i Oslo, Sosialantropologisk institutt, department of social anthropology, University of Oslo, Oslo, Norway, social anthropology, sosialantropologi, globalisering, etnisitet, nasjonalisme, kosmopolisme, Norge, kreolisering, kreolsk samfunn, klimaendringer, rasisme

Et langt, kaldt land …

... nesten uten mennesker. Det var tittelen på en bok jeg skrev i 1998, og som fremdeles er en ganske godt bevart hemmelighet. Den har sin egen side her, og selv om mange av tekstene som er samlet på dette nettstedet ikke har noe med Norge å gjøre, er det herfra de er skrevet. Altså i et langt, kaldt land nesten uten mennesker. ‘Et langt, kaldt land’ er en underavdeling av ‘Engaging with the world’, Thomas Hylland Eriksens engelskspråklige nettsted. I denne avdelingen ligger et utvalg norskspråklige tekster av forskjellige slag. Bruk menyene.

Nyheter