Thomas hylland eriksen

En hel verden i miniatyr

En hel verden i miniatyr

Essay om smarttelefonen fra Morgenbladet, sommeren 2019. Ingen kan være bare helt for eller helt imot denne lille elektroniske dingsen som på kort tid har medført enorme forandringer i måten vi lever på. Men det går an å reflektere rundt tap av konsentrasjon, effektivisering av alle slags aktiviteter, standardisering og variasjon — og det er akkurat det jeg har gjort her . Temaene tas også opp i Hyllands Verden.

Arne Martin Klausen og norsk sosialantropologi

Arne Martin Klausen og norsk sosialantropologi