Globalisation, globalization, anthropology, ethnicity, nationalism, cosmopolitanism, overheating, cooling down, Norway, creolisation, creolization, creole society, Mauritius, Seychelles, climate change, racism, xenophobia, social anthropology, cultural anthropology, Thomas Hylland Eriksen, Universitetet i Oslo, Sosialantropologisk institutt, department of social anthropology, University of Oslo, Oslo, Norway, social anthropology, sosialantropologi, globalisering, etnisitet, nasjonalisme, kosmopolisme, Norge, kreolisering, kreolsk samfunn, klimaendringer, rasisme

 Thomas Hylland Eriksens podcast

Podcasten utforsker hva det vil si å være menneske i det 21. århundret. Verten er sosialantropolog og forfatter, og i hver episode inviterer han en eller flere gjester til å reflektere rundt aktuelle og evige spørsmål.

Hyllands verden debuterer med en serie episoder om smarttelefonen. Senere blir andre temaer behandlet, men det er for tidlig å si hvilke.