Thomas hylland eriksen

Espen Ytreberg: I trykkedingsenes tidsalder blir det både mer og mindre fellesskap.

Espen Ytreberg: I trykkedingsenes tidsalder blir det både mer og mindre fellesskap.

Medieprofessor Espen Ytreberg oppdaget nylig et rektangulært felt av slitasje på jeanslommen sin idet han tok den ut av vaskemaskinen. I denne samtalen med Thomas snakker han blant annet om samtidighet, de klassiske fellesskapene som oppstod når folk leste de samme avisene og satt foran tv-skjermen sammen, sammenlignet med de nyere, virtuelle fellesskapene på nettet. Det er blitt hardt arbeid å skape fellesskap i den mer fragmenterte tiden vi har nå. Samtidig kan vi også komme nærmere hverandre når vi er fysisk langt fra hverandre, og fremdeles er Norge Rundt et av de mest populære tv-programmene. Ytreberg, som forsker på mediehistorie, snakker også om den algoritmestyrte kulturen som dels irriterende, dels betenkelig. Men han ser både gammelt og nytt i de nye, mobile mediene. Grensen mellom scenen og kulissene er riktignok blitt utydelig, men lineær-tv fremdeles fungere synkroniserende og skape en bred fellesskapsfølelse, særlig når det skjer dramatiske ting.John Erik Riley: Det evige nå og fotografiets metamorfose

John Erik Riley: Det evige nå og fotografiets metamorfose

Maria Kartveit: Det er sunt for en liten barnehjerne å kjede seg.

Maria Kartveit: Det er sunt for en liten barnehjerne å kjede seg.