Thomas hylland eriksen

John Erik Riley: Det evige nå og fotografiets metamorfose

John Erik Riley: Det evige nå og fotografiets metamorfose

“Før tok man et bilde for fotoalbumet, for minnene. I dag tar man et bilde for øyeblikket. Delingsfunksjonen gjør noe med forståelsen av fotografiet.” Sitatet er fra John Erik Rileys nye bok “Øynene i ørkenen”, en uren, mangfoldig, intens bok der forfatteren alltid er på vei fra noe, men også til noe. Den inneholder en mengde skjeve, rare bilder. Tidligere var bildene et “dødsarkiv”, nå er de blitt en kontinuerlig flimmerstrøm. Går vi glipp av noe av det samme som det vi mister når vi ikke skriver dagbok for hånd? Og hvor går grensen mellom frigjøring og overvåkning i en verden der mange av oss er online 24/7? Samtalen sneier blant annet innom Emerson, Thoreau og Moby Dick, og avsluttes med noen tanker om appen “Freedom”.

Henrik Sinding-Larsen: Det vi legger utenfor oss selv, påvirker også det indre.

Henrik Sinding-Larsen: Det vi legger utenfor oss selv, påvirker også det indre.

Espen Ytreberg: I trykkedingsenes tidsalder blir det både mer og mindre fellesskap.

Espen Ytreberg: I trykkedingsenes tidsalder blir det både mer og mindre fellesskap.