Thomas hylland eriksen

Henrik Sinding-Larsen: Det vi legger utenfor oss selv, påvirker også det indre.

Henrik Sinding-Larsen: Det vi legger utenfor oss selv, påvirker også det indre.

Henrik Sinding-Larsen er en kompromissløst tverrfaglig forsker som er opptatt av de store temaene i menneskets fortid og nåtid: Evolusjon, økologi, tegn og kommunikasjon, kulturhistorie og teknologi. Hans begrep “eksternalisering” handler om utvendiggjøring av det som tidligere har vært indre. Ved hjelp av oppfinnelser og teknologi plasserer vi kunnskap utenfor oss selv. Smarttelefonen er kanskje siste skudd på stammen. I denne episoden snakker han med Thomas om det indre og det ytre, og hvordan vi utvider oss selv ved hjelp av teknologi. Denne prosessen fra det konkrete til det abstrakte er en viktig del av kulturhistorien, og den gjør oss både klokere og dummere.

Ståle Wig: Det skal gjøre litt vondt å skaffe seg kunnskap.

Ståle Wig: Det skal gjøre litt vondt å skaffe seg kunnskap.

John Erik Riley: Det evige nå og fotografiets metamorfose

John Erik Riley: Det evige nå og fotografiets metamorfose